Przenieś do treści

The Purchasing Platform

Postępowania z wyłączeniem ustawy Public procurements ESPD E-auctions
No. Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. „Odbiór ziemi oraz gruzu pochodzących z wykopów po awariach, stanowiących odpad inny niż niebezpieczny o kodzie 17 05 04” 2021-02-23 13:10 2021-03-03 12:00
2. „Pobieranie próbek oraz wykonywanie badań laboratoryjnych wód, ścieków, osadów, gruntów, odpadów oraz biogazu” 2021-02-16 15:29 2021-02-24 12:00
3. „Odbiór ziemi oraz gruzu pochodzących z wykopów po awariach, stanowiących odpad inny niż niebezpieczny o kodzie 17 05 04” 2021-02-05 14:13 2021-02-16 12:00
4. „Zakup i dostawa LOCO magazyn Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych” 2021-02-09 14:20 2021-02-16 12:00
5. „Zakup i dostawa LOCO magazyn Zamawiającego papieru kserograficznego”. 2021-02-09 12:55 2021-02-15 13:00
6. „Zakup i dostawa LOCO Magazyn Zamawiającego materiałów biurowych„ 2021-02-09 11:01 2021-02-15 12:00
7. Zakup, dostawa i rozładunek flokulantu do zagęszczania na zagęszczaczu mechanicznym osadów nadmiernych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków „Centrum”. 2020-12-01 12:21 2020-12-10 12:00
8. „Całodobowe udostępnienie magazynu Dostawcy dla potrzeb awaryjnych Zamawiającego oraz dostawa armatury wodociągowo – kanalizacyjnej wg zapotrzebowania Zamawiającego LOCO Magazyn Zamawiającego wraz z zapewnieniem dostosowania armatury 2020-11-24 13:29 2020-12-04 12:00
9. Wymiana pokrycia dachu hali technologicznej na SUW Tucznawa w Dąbrowie Górniczej 2020-10-28 14:41 2020-11-05 12:00
10. Wymiana pokrycia dachu hali technologicznej na SUW Tucznawa w Dąbrowie Górniczej 2020-10-16 11:07 2020-10-23 12:00
11. Informatyka - Zakup i dostawa licencji Cisco oraz Microsoft - Zadanie GA/05/2020 2020-06-23 15:48 2020-06-30 09:00
12. Zakup i dostawa materiałów masowych LOCO siedziba Zamawiającego 2020-02-25 08:38 2020-03-10 12:00
13. Zakup i dostawa materiałów betonowych LOCO siedziba Zamawiającego 2020-02-11 11:16 2020-02-28 11:00
14. K-2020-01 Sukcesywny zakup paliw płynnych (ON, ET), gazowych (propan-butan) i płynu AdBlue dokonywany w sposób ciągły w formie bezgotówkowych tankowań na stacjach paliwowych Sprzedającego na podstawie kart paliwowych Sprzedającego 2020-02-07 13:58 2020-02-17 11:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne