Przenieś do treści

The Purchasing Platform

Postępowania z wyłączeniem ustawy Public procurements ESPD E-auctions
No. Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Wykonanie remontu odwodnienia liniowego w drodze przy piaskowniku. Obiekt zlokalizowany na terenie Oczyszczalni Ścieków Centrum w Dąbrowie Górniczej przy ul. Powstańców 13. 2021-05-05 10:12 2021-05-14 12:00
2. Najem i serwis mat wejściowych przy ul. Powstańców 13 w Dąbrowie Górniczej. 2021-05-06 09:20 2021-05-14 10:00
3. Dostawa i wdrożenie oprogramowania do odczytu wodomierzy wraz z zakupem niezbędnych urządzeń 2021-05-06 08:17 2021-05-14 09:00
4. Zakup uchylno – obrotowej głowicy do kamery Nano - IBAK 2021-04-29 12:11 (updated: 2021-04-29 12:22) 2021-05-10 09:00
5. Dostawa, montaż, uruchomienie wraz z podłączeniem do systemu SCADA OŚ „Centrum” Stacji zlewczej 2021-04-12 14:10 2021-04-29 09:00
6. „Zakup i dostawa materiałów laboratoryjnych pomocniczych” 2021-04-19 08:45 2021-04-27 09:00
7. Usługa fizycznej ochrony obiektów i mienia Dąbrowskich Wodociągów, zlokalizowanych przy ul. Powstańców 13 w Dąbrowie Górniczej 2021-04-26 11:27 2021-04-26 14:20
8. Dobór, dostawa, zainstalowanie i podłączenie do rozdzielni Zamawiającego agregatu prądotwórczego wraz z zaprojektowaniem jego posadowienia w obecnym budynku z uwzględnieniem wykonania czerpni powietrza i układu wyrzutu spalin 2021-04-12 11:36 2021-04-26 09:00
9. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. 2021-04-02 11:29 2021-04-19 09:00
10. Zakup agregatu hydraulicznego 2021-03-26 10:25 2021-04-07 09:30
11. Zakup i dostawa materiałów laboratoryjnych pomocniczych 2021-03-26 14:10 2021-04-07 09:00
12. Sukcesywna dostawa i rozładunek polielektrolitu do odwadniania na prasach taśmowych osadu przefermentowanego pochodzącego z oczyszczalni ścieków „Centrum” w Dąbrowie Górniczej. 2021-03-15 10:40 2021-03-31 12:00
13. Zakup i dostawa materiałów laboratoryjnych pomocniczych 2021-03-15 08:59 2021-03-23 09:00
14. Zakup i dostawa reduktorów ciśnienia: DN 100 – 2 szt., DN 200 – 2 szt. 2021-03-15 14:01 2021-03-22 12:00
15. Zakup agregatu hydraulicznego 2021-03-15 10:55 2021-03-22 10:00
16. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. 2021-03-12 14:06 2021-03-22 09:30
17. Informatyka - Zakup i dostawa oprogramowania antywirusowego Kaspersky Antywirus - Zadanie PS/01/2021 2021-03-12 15:08 2021-03-19 15:00
18. „Odbiór ziemi oraz gruzu pochodzących z wykopów po awariach, stanowiących odpad inny niż niebezpieczny o kodzie 17 05 04” 2021-02-23 13:10 2021-03-03 12:00
19. „Pobieranie próbek oraz wykonywanie badań laboratoryjnych wód, ścieków, osadów, gruntów, odpadów oraz biogazu” 2021-02-16 15:29 2021-02-24 12:00
20. „Odbiór ziemi oraz gruzu pochodzących z wykopów po awariach, stanowiących odpad inny niż niebezpieczny o kodzie 17 05 04” 2021-02-05 14:13 2021-02-16 12:00
21. „Zakup i dostawa LOCO magazyn Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych” 2021-02-09 14:20 2021-02-16 12:00
22. „Zakup i dostawa LOCO magazyn Zamawiającego papieru kserograficznego”. 2021-02-09 12:55 2021-02-15 13:00
23. „Zakup i dostawa LOCO Magazyn Zamawiającego materiałów biurowych„ 2021-02-09 11:01 2021-02-15 12:00
24. Zakup, dostawa i rozładunek flokulantu do zagęszczania na zagęszczaczu mechanicznym osadów nadmiernych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków „Centrum”. 2020-12-01 12:21 2020-12-10 12:00
25. „Całodobowe udostępnienie magazynu Dostawcy dla potrzeb awaryjnych Zamawiającego oraz dostawa armatury wodociągowo – kanalizacyjnej wg zapotrzebowania Zamawiającego LOCO Magazyn Zamawiającego wraz z zapewnieniem dostosowania armatury 2020-11-24 13:29 2020-12-04 12:00
26. Wymiana pokrycia dachu hali technologicznej na SUW Tucznawa w Dąbrowie Górniczej 2020-10-28 14:41 2020-11-05 12:00
27. Wymiana pokrycia dachu hali technologicznej na SUW Tucznawa w Dąbrowie Górniczej 2020-10-16 11:07 2020-10-23 12:00
28. Informatyka - Zakup i dostawa licencji Cisco oraz Microsoft - Zadanie GA/05/2020 2020-06-23 15:48 2020-06-30 09:00
29. Zakup i dostawa materiałów masowych LOCO siedziba Zamawiającego 2020-02-25 08:38 2020-03-10 12:00
30. Zakup i dostawa materiałów betonowych LOCO siedziba Zamawiającego 2020-02-11 11:16 2020-02-28 11:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne