Przenieś do treści

The Purchasing Platform

Procedures excluding the law Public procurements ESPD E-auctions

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

No. Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. ZP/64/2023 „Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z projektem zagospodarowania terenu i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę / zgłoszenia dla przedsięwzięcia pod nazwą „Optymalizacja pracy Oczyszczalni Ścieków Centrum” (...) ZP/64/2023 2023-11-09 14:39 2023-11-23 09:00
2. ZP/57/2023 "Opracowanie koncepcji modernizacji Oczyszczalni Ścieków "Błędów"" ZP/57/2023 2023-11-02 14:45 2023-11-22 09:00
3. ZP/56/2023 „Odbiór, załadunek, transport oraz zagospodarowanie komunalnych ustabilizowanych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków eksploatowanych przez Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o. w roku 2024” ZP/56/2023 2023-11-09 13:17 2023-11-20 09:00
4. ZP/62/2023 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 06 (odpady ze studzienek kanalizacyjnych), wytwarzanych przez Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o." ZP/62/2023 2023-10-30 09:04 2023-11-08 09:00
5. ZP/60/2023 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskowników), wytwarzanych przez Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o." ZP/60/2023 2023-10-10 09:12 2023-10-19 09:00
6. ZP/59/2023 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 01 (skratki), wytwarzanych przez Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o." ZP/59/2023 2023-10-10 09:07 2023-10-19 09:00
7. ZP/55/2023 "Dostawa i rozładunek chemikaliów dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków "Centrum" w Dąbrowie Górniczej" ZP/55/2023 2023-09-28 15:25 2023-10-13 09:00
8. ZP/52/2023 „Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę / zgłoszenia dla przedsięwzięcia pn. „Optymalizacja pracy OŚ Centrum – modernizacja węzła osadu wstępnego wraz z budową instalacji dla przyjmowania odpadów dowożonych dla OŚ Centrum (...)” ZP/52/2023 2023-08-24 14:29 2023-09-12 14:59
9. ZP/51/2023 „Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z projektem zagospodarowania terenu i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę / zgłoszenia dla przedsięwzięcia pod nazwą „Optymalizacja pracy OŚ Centrum – modernizacja systemu napowietrzania oczyszczalni ścieków Centrum w Dąbrowie Górniczej” ZP/51/2023 2023-08-24 13:58 2023-09-12 14:56
10. ZP/37/2023 „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w dzielnicy Okradzionów w rejonie ul. Łaskowej oraz ul. Białej Przemszy w Dąbrowie Górniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” ZP/37/2023 2023-06-27 12:41 2023-07-14 09:00
11. ZP/40/2023 „Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Legionów Polskich i Jaworowej w Dąbrowie Górniczej wraz z przyłączami wodociągowymi do granic posesji” ZP/40/2023 2023-06-21 08:25 2023-07-03 09:00
12. ZP/38/2023 "Zakup i dostawa wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych" ZP/38/2023 2023-06-21 12:32 2023-07-03 09:00
13. ZP/41/2023 "Zakup i dostawa materiałów sypkich" ZP/41/2023 2023-06-22 14:27 2023-06-28 09:00
14. ZP/39/2023 "Zakup i dostawa pompy zatapialnej dla Pompowni Ścieków Staszic w Dąbrowie Górniczej" ZP/39/2023 2023-06-19 11:36 2023-06-26 09:00
15. ZP/35/2023 "Wykonywanie operatów szacunkowych majątku dla potrzeb Dąbrowskich Wodociągów sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej" ZP/35/2023 2023-06-06 14:42 2023-06-15 09:00
16. ZP/30/2023 „Zakup i dostawa wraz z przepompowaniem do zbiornika Zamawiającego koagulantu siarczanu żelaza (III) w postaci wodnego roztworu do chemicznego strącania fosforanów w Oczyszczalni Ścieków „Centrum”” ZP/30/2023 2023-05-30 12:19 2023-06-07 09:00
17. ZP/33/2023 "Dostawa środków czystości dla pracowników" ZP/33/2023 2023-05-29 10:47 2023-06-02 09:00
18. ZP/34/2023 "Zakup i dostawa papieru firmowego" ZP/34/2023 2023-05-29 10:27 2023-06-02 09:00
19. ZP/26/2023 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 06 (odpady ze studzienek kanalizacyjnych), wytwarzanych przez Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o." ZP/26/2023 2023-04-18 14:07 2023-04-27 09:00
20. ZP/19/2023 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 01 (skratki), wytwarzanych przez Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o." ZP/19/2023 2023-03-31 14:16 2023-04-14 09:00
21. ZP/8A/2023 „Wykonywanie robót renowacyjnych, budowlanych związanych z odbudową nawierzchni po wykonanych pracach awaryjnych i eksploatacyjnych na sieci wod.- kan. oraz usługach zewnętrznych wykonywanych przez brygady Dąbrowskich Wodociągów w Gminie Dąbrowa Górnicza przez okres 24 miesięcy” ZP8A/2023 2023-03-22 11:18 2023-03-30 09:00
22. ZP/15/2023 "Modernizacja szafy zasilającej, sterowniczej oraz monitoringu dla potrzeb przepompowni ścieków Starościńska w Dąbrowie Górniczej" ZP/15/2023 2023-03-08 13:36 2023-03-22 09:00
23. ZP/16/2023 "Naprawa i legalizacja wodomierzy" ZP/16/2023 2023-03-15 11:06 2023-03-20 09:00
24. ZP/13A/2023 "Dostawa materiałów biurowych, tuszy i tonerów" ZP/13A/2023 2023-03-08 11:33 2023-03-13 09:00
25. ZP/13/2023 "Dostawa materiałów biurowych, tuszy i tonerów" ZP/13/2023 2023-03-02 14:41 2023-03-10 09:00
26. ZP/13/2023 "Dostawa materiałów biurowych, tuszy i tonerów" ZP/13/2023 2023-03-02 14:41 (updated: 2023-03-07 14:13) 2023-03-07 14:34
27. ZP/10/2023 "Zakup i dostawa wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych" ZP/10/2023 2023-02-16 13:38 2023-02-27 09:00
28. ZP/8/2023 „Wykonywanie robót renowacyjnych, budowlanych związanych z odbudową nawierzchni po wykonanych pracach awaryjnych i eksploatacyjnych na sieci wod.- kan. oraz usługach zewnętrznych wykonywanych przez brygady Dąbrowskich Wodociągów w Gminie Dąbrowa Górnicza przez okres 24 miesięcy” ZP8/2023 2023-02-09 12:11 2023-02-17 09:00
29. ZP/5/2023 "Dostawa i rozładunek polielektrolitu (w postaci proszku) do odwadniania na prasach taśmowych osadu przefermentowanego pochodzącego z Oczyszczalni Ścieków "Centrum" w Dąbrowie Górniczej" ZP/5/2023 2023-01-20 08:14 2023-01-30 09:00
30. ZP/2/2023 "Zakup i dostawa wodomierzy DN 20 do DN 40" ZP/2/2023 2023-01-11 09:12 2023-01-24 09:00
Legenda
- Current
- Archive