progress_icon

Proceeding establishment date: 2021-02-09

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Powstańców 13

41-300 Dąbrowa Górnicza

Tax ID [tax identification number]: 6290012031

Contact person:

Inwestycje Zamówienia

Tel.:

e-mail: zamowienia@dabrowskie-wodociagi.pl

„Zakup i dostawa LOCO magazyn Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych”

PROCEEDINGS NO Z51/12384

Purchasing mode: zapytanie o cenę

Signature of the case: ZP 4/2021

Order object:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, według załączonego wykazu, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy. Podane w załączonym wykazie ilości są ilościami szacowanymi.  Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie od daty zawarcia umowy, przez okres 12 miesięcy. Miejscem dostawy jest Magazyn Dąbrowskich Wodociągów, ul. Powstańców 13 w Dąbrowie Górniczej.

Szczegółowy zakres zadania oraz warunki realizacji zamówienia zostały określone w załączonym wzorze Umowy wraz załącznikami, które należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwaga: Zamawiający wprowadził brak możliwości wprowadzenia ceny na platformie, ceny należy wypełnić tylko w arkuszu kalkulacyjnym Excel (zał. nr 1 do Umowy), który należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwaga: Zmodyfikowany wzór umowy, załącznik nr 1 do Umowy oraz zmiana terminu składania ofert.

Uwaga: Zmodyfikowany załącznik nr 1 do Umowy z dnia 12.02.2021 r.


Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych CPV/Indeks 1 set Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: company headquarters
  3. Cost of transport: lies with the contractor
  4. Zgodnie z zapisami we wzorze Umowy oraz załącznikiem nr 1 do Umowy

Questions regarding the proceedings "„Zakup i dostawa LOCO magazyn Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych”"

No. Question title Date of question Status
1. zamienniki 2021-02-11 12:06


Attachments:

Deselect everything in sections
Select everything in sections
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...