progress_icon

Proceeding establishment date: 2021-02-05

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Powstańców 13

41-300 Dąbrowa Górnicza

Tax ID [tax identification number]: 6290012031

Contact person:

Inwestycje Zamówienia

Tel.:

e-mail: zamowienia@dabrowskie-wodociagi.pl

„Odbiór ziemi oraz gruzu pochodzących z wykopów po awariach, stanowiących odpad inny niż niebezpieczny o kodzie 17 05 04”

PROCEEDINGS NO Z35/12384

Purchasing mode: przetarg nieograniczony

Signature of the case: ZP1/2021

Order object:

„Odbiór ziemi oraz gruzu pochodzących z wykopów po awariach, stanowiących odpad inny niż niebezpieczny o kodzie 17 05 04” . Zadanie opatrzone numerem ZP1/2021, rozpatrywane zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/ Dostawców/ Usługodawców w trybie przetargu nieograniczonego.

Szczegółowy zakres zadania oraz warunki realizacji zostały określone w załączonych materiałach przetargowych.

Uwaga: Zamawiający wprowadził brak możliwości wprowadzenia ceny na platformie, ceny należy podać tylko w formularzu oferty, którą należy opatrzyć  kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Odbiór ziemi oraz gruzu CPV/Indeks 1 set Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 80%
2. Odległość od Centrum miasta Dąbrowa Górnicza do punktu odbioru ziemi oraz gruzu 20%

Formal criterias:

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Cost of transport: lies with the contractor
  3. Zgodnie z zapisami w WZ oraz Formularzem oferty

Questions regarding the proceedings "„Odbiór ziemi oraz gruzu pochodzących z wykopów po awariach, stanowiących odpad inny niż niebezpieczny o kodzie 17 05 04”"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Deselect everything in sections
Select everything in sections
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...