progress_icon

Proceeding establishment date: 2020-11-24

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Powstańców 13

41-300 Dąbrowa Górnicza

Tax ID [tax identification number]: 6290012031

Contact person:

Inwestycje Zamówienia

Tel.:

e-mail: zamowienia@dabrowskie-wodociagi.pl

„Całodobowe udostępnienie magazynu Dostawcy dla potrzeb awaryjnych Zamawiającego oraz dostawa armatury wodociągowo – kanalizacyjnej wg zapotrzebowania Zamawiającego LOCO Magazyn Zamawiającego wraz z zapewnieniem dostosowania armatury

PROCEEDINGS NO Z30/12384

Purchasing mode: przetarg nieograniczony

Signature of the case: K-2020-13

Order object:


„Całodobowe udostępnienie magazynu Dostawcy dla potrzeb awaryjnych Zamawiającego oraz dostawa armatury wodociągowo – kanalizacyjnej wg zapotrzebowania Zamawiającego LOCO Magazyn Zamawiającego wraz z zapewnieniem dostosowania armatury wodociągowo – kanalizacyjnej do potrzeb usunięcia awarii”

Zadanie opatrzone numerem K-2020-13, rozpatrywane zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/ Dostawców/ Usługodawców w trybie przetargu nieograniczonego.

Szczegółowe warunki realizacji zadania zostały określone w załączonych materiałach przetargowych.


Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. 1. SUMA Cen jednostkowych brutto z Części I Załącznika nr 1 do wzoru Umowy CPV/Indeks 1 set Read
2. 2. SUMA Cen jednostkowych brutto z Części II Załącznika nr 1 do wzoru Umowy: CPV/Indeks 1 set Read
3. 3. SUMA Cen jednostkowych brutto z Załącznika nr 2 do wzoru Umowy: CPV/Indeks 1 pieces Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 70%
2.  Odległość magazynu Oferenta od siedziby Zamawiającego 30%

Formal criterias:

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: company headquarters
  3. Cost of transport: lies with the contractor
  4. Zgodnie z zapisami w Warunkach Zamówienia oraz w Formularzu Oferty

Questions regarding the proceedings "„Całodobowe udostępnienie magazynu Dostawcy dla potrzeb awaryjnych Zamawiającego oraz dostawa armatury wodociągowo – kanalizacyjnej wg zapotrzebowania Zamawiającego LOCO Magazyn Zamawiającego wraz z zapewnieniem dostosowania armatury"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Deselect everything in sections
Select everything in sections
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...