Przenieś do treści

The Purchasing Platform

Registration in the contractor base

Contact

Company data:

Address:

Contact person:

Business Activities:

Check purchase categories

You can select products in many categories

Check all Uncheck all

Statements

 • Information obligation - read*

  Information on the controllers and on the rights of the person whose personal data is processed:

  Pursuant to art. 13 sec. 1 and 2 of the Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (the GDPR) we inform that:

  1. The administrator of Users’ personal data is Dąbrowskie Wodociągi.
  2. Your personal data will be processed by the Controller on the basis of your consent only for the sole purpose of ensuring the consideration of the offer.
  3. With respect to the data of Suppliers, Business Partners and the Administrator's Clients registered on the Procurement Platform https://dabrowskie-wodociagi.logintrade.net administratorem jest również Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Legnicka 57D, lokal B/J 54-203 Wrocław), KRS: 0000438056, adres e-mail: kontakt@logintrade.pl powierzający przetwarzanie danych LT Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Polna 48 /11 00-644 Warszawa), KRS: 0000311815, adres e-mail: kontakt@logintrade.pl.
  4. Your data will be processed by Logintrade S.A. And LT Serwis sp.z o.o on the basis of your consent for the sole purpose of ensuring the fulfillment of the tasks of the Procurement Platform.
  5. Your personal data is processed for the period necessary for the performance of the service.
  6. You have the right to access the content of your personal data and to rectify, erase or limit their processing and rectification, and the right to object to the processing and to transfer the data.
  7. You have the right to withdraw your consent to the processing of your data at any time. The exercise of the right of withdrawal shall not affect the processing, which was carried out on the basis of the consent prior to the withdrawal.
  8. In matters related to data protection, you may contact the Data Protection Inspector, e-mail address: sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl.
  9. In matters related to data protection with regard to their processing by Logintrade S.A. and LT Serwis sp. z o.o., you may contact the Logintrade S.A. Data Protection Inspector via e-mail: ochronadanych@logintrade.com.pl..
  10. You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority if, in your opinion, the processing of your personal data violates the provisions of the GDPR Regulation.
  11. You provide personal data voluntarily, but this is a prerequisite for using the Procurement Platform..
  12. Please be advised that the Controller, Logintrade S.A. and LT Serwis sp. z o.o. do not envisage the processed data to be made available to any recipients of this data.
  13. The administrator does not allow the use of the services listed in these Rules anonymously or under a pseudonym.
  14. Your personal data will not be processed automatically and will not be profiled.
 • Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych (nie dotyczy osób prawnych) - read*

  Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych (nie dotyczy osób prawnych):

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) - Dz. Urz. UE. L Nr 119 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy ul. Powstańców 13,
  2. dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia postępowań zakupowych ogłaszanych na Platformie Zakupowej dla wyboru Wykonawcy/Usługodawcy/Dostawcy i będą przetwarzane w celu dokonania rozstrzygnięć postępowań oraz zawarcia i realizacji umów z wybranymi oferentami na podstawie art. 6. 1. b) RODO,
  3. dane osobowe będą udostępniane firmie Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000438056) w celu zapewnienia realizacji zadań Administratora Systemu związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach funkcjonowania Platformy Zakupowej oraz przez LT Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000311815) w celu umożliwienia realizacji zadań Operatora Platformy związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Platformy Zakupowej.
  4. podane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie umów powierzenia danych osobowych, w szczególności podmiotom działającym na zlecenie Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.,
  5. podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
  6. podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania i po jego zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami,
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
  8. podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania,
  9. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  10. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@dabrowskie-wodociagi.pl

Required details*

Logintrade platform uses cookies.Click here to learn more.


OK